Projekcia zavlažovacích systémov

 

Na základe Vami dodaných a nami nameraných kritérií ako sú:
 
veľkosť a členitosť zavlažovaných plôch, ich vzťah k obytnej jednotke,
  svetovým  stranám, slnečným a poveternostným vplyvom

výdatnosť vodného zdroja, prietok a tlak vodovodnej prípojky,
  dimenzovanie studne, jej hĺbka, výška vodného stĺpca a prítok

druh navrhnutej alebo už existujúcej zelene
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracujeme presný projekt zavlažovacieho systému spočívajúci
v naplánovaní optimalizovaných trás potrubí, rozmiestnení postrekovačov v zavlažovaných plochách, ich rozdelenia do samostatných sekcii,
umiestnenia boxov s elektromagnetickými ventilmi, ovládacej jednotky a senzorov pre zablokovanie systému v prípade zvýšených atmosferických zrážok. Následne vypracujeme kalkuláciu odhadovaných nákladov
a časových nárokov.

 

Inštalácia zavlažovacích systémov

 

 
Táto časť realizácie pozostáva z montáže a umiestnenia čerpacej stanice
alebo napojenie sa na alternatívny zdroj vody, mechanizovaných výkopov
realizovaných pomocou špeciálneho stroja ryhovača, ktorým pokiaľ je to
potrebné, realizácia v hotovej záhrade, predchádza zlupovanie trávneho drnu,
samotnej montáže systému hadíc, postrekovačov a prvkov kvapkovej závlahy,
montáž rozvodnej šachtyelektroventilmi, inštalácia ovládacej jednotky
dažďového senzoru. Nasleduje nastavenie,  naprogramovanie a uvedenie
celého systému do prevádzky.Ako to funguje?
Prečo automatická závlaha?

Servis zavlažovacích systémov a čerpacích staníc

 

 
Napriek vysokej záruke, ktorú Spoločnosť RAINMAN, s.r.o.
poskytuje na všetky realizované diela (5 rokov),
kladieme dôraz na nadštandardnú starostlivosť v oblasti
servisných služieb.
 
Poskytujeme plný záručný a pozáručný servis zavlažovacích
systémov a čerpacích staníc.

Dokážeme sfunkčniť, opraviť či zrekonštruovať aj staré a neodborne navrhnuté zavlažovacie systémy.

Poradenstvo

 

 
Na základe dlhoročných skúseností v oblasti automatických zavlažovacích
systémov, ktoré sme nadobudli rôznymi riešeniami pre komerčné
a súkromné realizácie vieme poskytnúť kvalitné poradenstvo a konzultácie
k tejto problematike. Vieme Vám navrhnúť a vypracovať kompletnú
projektovú dokumentáciu a cenovú kalkuláciu k akejkoľvek ploche,
ktorú chcete zavlažovať, športoviská, komerčné plochy, alebo súkromné
záhrady. Vieme Vám tak isto poskytnúť poradenstvo v oblasti čerpacích
staníc, napojenia sa na vodný zdroj a riešenia s tým spojené,
ako je typ čerpadla, tlakové spínače, potrubie, filtre a podobne.

 

 

 

 

 

 

 

Odborne a kvalitne vypracovaný projekt zavlažovacieho systému Vám vždy ušetrí čas, finančné náklady a neskoršie problémy so zle realizovaným zavlažovacím systémom.