Inštalácia zavlažovacích systémov

 

 
Táto časť realizácie pozostáva z montáže a umiestnenia čerpacej stanice
alebo napojenie sa na alternatívny zdroj vody, mechanizovaných výkopov
realizovaných pomocou špeciálneho stroja ryhovača, ktorým pokiaľ je to
potrebné, realizácia v hotovej záhrade, predchádza zlupovanie trávneho drnu,
samotnej montáže systému hadíc, postrekovačov a prvkov kvapkovej závlahy,
montáž rozvodnej šachtyelektroventilmi, inštalácia ovládacej jednotky
dažďového senzoru. Nasleduje nastavenie,  naprogramovanie a uvedenie
celého systému do prevádzky.Ako to funguje?
Prečo automatická závlaha?