Projekcia zavlažovacích systémov

 

Na základe Vami dodaných a nami nameraných kritérií ako sú:
 
veľkosť a členitosť zavlažovaných plôch, ich vzťah k obytnej jednotke,
  svetovým  stranám, slnečným a poveternostným vplyvom

výdatnosť vodného zdroja, prietok a tlak vodovodnej prípojky,
  dimenzovanie studne, jej hĺbka, výška vodného stĺpca a prítok

druh navrhnutej alebo už existujúcej zelene
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracujeme presný projekt zavlažovacieho systému spočívajúci
v naplánovaní optimalizovaných trás potrubí, rozmiestnení postrekovačov v zavlažovaných plochách, ich rozdelenia do samostatných sekcii,
umiestnenia boxov s elektromagnetickými ventilmi, ovládacej jednotky a senzorov pre zablokovanie systému v prípade zvýšených atmosferických zrážok. Následne vypracujeme kalkuláciu odhadovaných nákladov
a časových nárokov.