Rozmýšľate nad automatickým zavlažovaním?

Najdôležitejším kritériom pre správnu funkciu zavlažovacieho systému je odborne vypracovaný návrh.
Do vlastného návrhu, sa teda radšej nepúšťajte sami, ale nechajte si poradiť od odborníkov.
Ďalším nie menej dôležitým predpokladom je odborná inštalácia. Aj v tomto prípade je najlepšia
voľba kontaktovať odbornú firmu. Neodbornou svojpomocnou montážou môžete v konečnom dôsledku
prísť o viac peňazí ako by bola prvotná investícia do profesionálnej realizácie.
 
Výber firmy.
 
Ako vybrať firmu disponujúcu profesionálmi s odbornými znalosťami schopnými posúdiť problematiku
danej zákazky a zrealizovať plne funkčné dielo s dlhou životnosťou?

Spoľahlivý a schopný dodávateľ Vám rád poskytne dostatok informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť.
Zároveň sa bude chcieť zoznámiť s Vašim pozemkom, aby zistil pôdne podmienky, informácie
ohľadom vodného zdroja, tlakových podmienok, bude chcieť poznať druhy a rozmiestnenie porastov,
trávnikových plôch.... Následne Vám predloží upresnenú cenovú ponuku, v ktorej máte presne vyčíslené
pracovné a materiálové náklady. Zároveň s touto ponukou by Vám mal dodávateľ jasne vysvetliť
všetky špecifikácie.
 
Dôležité otázky, ktoré treba dodávateľskej firme položiť:
 
Aké typy komponentov budú použité, aká je ich životnosť, prečo budú použité.
Či sa v návrhu počíta s rozdielnymi vlhkostnými podmienkami v rôznych častiach záhrady.
Na možnosti nastavenia a jednoduchosť používania systému.
Na akú dobu bude poskytnutý záručný servis.
Pozáručný servis.
 
Základné veci ktoré Vám pomôžu posúdiť správnu funkčnosť systému:
 
Na vstupe do potrubia musí byť osadené filtračné zariadenie (filter), chrániace ostatné časti systému
    a zaručujúce ich bezproblémovú prevádzku a spoľahlivosť.
Postrekovače sú osadené príliš ďaleko jeden od druhého, takže plocha nie je optimálne pokrytá,
    v dôsledku čoho na trávniku v letných mesiacoch vznikajú suché hrdzavé škvrny.
Na sekciách sú osadené postrekovače rôznych typov (rotačné a rozprašovacie),čo spôsobuje
    premokrenie jednej časti pozemku v snahe dostatočne zavlažiť inú.
Nie sú použité špeciálne vodotesné konektory a platové šachtice, takže ochrana elektrických komponentov
    je nedostatočná.