Ako to funguje

Mozgom celého systému je elektronická ovládacia jenotka, ktorá posiela signál elektromagnetickým ventilom,
kedy a na aký čas má byť vpustená voda do konkrétnej časti systému.
 
Po otvorení prívodu vody elektromagnetickým ventilom sa postrekovače danej sekcie zavlažovania vysunú tlakom vody
nad úroveň terénu a po skončení zavlažovania sa opäť zasunú do podzemných puzdier. Sekcie zavlažujúce výsadby krov
a rastlín sú po väčšine riešené systémom kvapkovej závlahy alebo mikrozávlahy (kvapková hadica ukrytá v mulčovacej
kôre alebo nízkoprietokové rozprašovacie trysky). V prípade dažďa odstaví polievanie čidlo zrážok, ktoré ho po vysušení
opäť obnoví. Plastové rozvody vody privádzajúce vodu k postrekovačom sú uložené cca 30-40cm pod povrchom.
Preto je veľmi dôležité po skončení sezóny celý systém zazimovať.
 
Názorná ukážka, ako to funguje: