Prečo zavlažovací systém

Výhodou dobre navrhnutého a nainštalovaného zavlažovacieho systému  je rovnomernosť,
úspornosť a účinnosť zavlažovania (zelených plôch) a na druhej strane jednoduchosť jeho používania.
Správne navrhnutý a nainštalovaný systém umožní dosiahnutie úspory času i vody, čím sa veľmi skoro
začnú vracať vynaložené prostriedky. Trávnik je zavlažovaný iba potrebným množstvom vody, čím sa môže
ušetriť až 40% spotrebovanej vody oproti manuálnemu zalievaniu. Zavlažovanie je možné naprogramovať
v ľubovoľnú dobu a to i niekoľko krát denne. Zavlažovací systém je rozdelený do niekoľkých samostatných sekcii,
čo umožnuje nastaviť optimálnu dodávku vlahy do všetkých častí záhrady i napriek tomu, že každá z nich má
iné vlhkostné podmienky. Nočná a skorá ranná zálievka šetrí tak isto veľké množstvo vody nakoľko cez deň
je odpar vody omnoho  vyšší. V porovnaní s ručným polievaním sa úspora času u priemerne veľkej záhrady
ráta na stovky hodín ročne.

Hlavnými výhodami odborne navrhnutého automatického závlahového systému sú:

  Presná a pravidelná dodávka vody k rastlinám.
  Rovnomerné rozloženie vody na zavlažovanej ploche
  Úspora vody a neskorších finančných nákladov.
  Úspora času.
  Vytvorenie zdravšej mikroklímy prirodzeným zvlhčením a ochladením prostredia
  Zvýšenie hodnoty pozemku